Wat is Bokashi

Bokashi staat bekend als een bodemverbeteraar die gemaakt wordt van vrijkomende organische
reststromen. Door toevoeging van effectieve micro organismen en een luchtdicht fermentatieproces
kunnen de organische reststromen worden teruggebracht in de kringloop.

Na het fermentatieproces dat ca. 8-10 weken, na verwerking, duurt is het product gereed om
toegepast te worden in de agrarische sector en in openbaar gebied.

Bokashi is geschikt als bodemverbeteraar omdat het organisch materiaal makkelijk opneembaar is
door het bodemleven. Door de toename van het bodemleven wordt de bodemstructuur verbeterd (
meer zuurstof en waterbergend vermogen ) en neemt het organisch stof gehalte in de bodem toe.

Bij het proces van het vrijkomen van reststromen tot het toepassen van Bokashi kan ten aanzien van
traditionele methodes het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum worden beperkt. Bokashi
kan op de locatie van herkomst gemaakt worden waardoor transportbewegingen en inzet van
materieel tot een minimum wordt beperkt.

Verwacht niet direct resultaat te zien. Bokashi is geen voeding voor vegetatie maar een
bodemverbeteraar die op de langere termijn de gezondheid van uw bodem en vegetatie op een
verantwoorde en duurzame manier verbeterd.

Contact
bokashibv