Verwerken

Voordat Bokashi toegepast kan worden moeten de inkomende reststromen verwerkt worden.

Veelgehoord bezwaar is de aanwezigheid van zwerfvuil ( plastic, blik en ander soortige
bodemvreemde materialen ) in het eindproduct. Voordat de organische reststromen worden verkleind
worden de organische reststromen door Bokashi B.V. vrij gemaakt van deze materialen met als
resultaat een schoon product dat klaar is voor verwerking.

De organische reststromen worden verkleind en onder toevoeging van effectieve micro organismen
luchtdicht verpakt om het rottingsproces tegen te gaan. Door fermentatie worden de organische
reststromen geschikt gemaakt als voeding voor het bodemleven.

Heeft u vragen wat de mogelijkheden zijn voor verwerking op uw locatie of gemeente? Wij
beantwoorden deze graag en zorgen voor de communicatie met het bevoegd gezag.

Contact
bokashibv
bokashibv
bokashibv