Toepassen

Na 8-10 weken is het zover, we gaan het bodemleven voorzien van broodnodige voedingsstoffen. U
kunt Bokashi toepassen op het land of in het openbaar groen.

Na de toepassing van Bokashi zal het bodemleven worden geactiveerd wat o.a. zorgt voor:

-Verbeteren van de bodemstructuur ( meer zuurstof en waterbergend vermogen );

-Snelle beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant ( minder uitval, gezondere plant );

-Structurele verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Naast het verbeteren van de bodem heeft Bokashi vooral in het openbaar gebied bijkomende
voordelen zoals:

-Vasthouden vocht in bodem door isolerende werking ( minder uitval, minder water geven );

-Reductie van onkruiddruk in het openbaar groen ( minder onderhoud ).

Laten we kijken hoe wij samen met u kunnen bijdragen aan een gezondere bodem, een schoner
milieu, het verhogen van de bodembiodiversiteit en het stimuleren van de circulaire economie, en
neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
bokashibv
bokashibv
bokashibv
bokashibv