Bokashi B.V.

Het leven in onze bodem neemt af omdat we herbruikbare grondstoffen wegnemen maar niet
teruggeven. Grondstoffen die als afval worden beschouwd maar van grote waarde kunnen zijn in de
agrarische sector en openbaar gebied voor de bodem en de vegetatie.

Bokashi staat bekend als een bodemverbeteraar die gemaakt wordt van vrijkomende organische
reststromen. Door toevoeging van effectieve micro organismen en een luchtdicht fermentatieproces
kunnen de organische reststromen worden teruggebracht in de kringloop.

Bokashi B.V. begeleid u bij het gehele proces, bij het vrijkomen van de organische reststromen, het
verwerken van de reststromen tot het toepassen van Bokashi.

Laten we kijken hoe wij samen met u kunnen bijdragen aan een gezondere bodem, een schoner
milieu, het verhogen van de bodembiodiversiteit en het stimuleren van de circulaire economie, en
neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Bodem leven met Bokashi